Joint pro lavór nanebevzetíMecenášům, filantropům, radostným investorům a pořadatelům či účastníkům filmových, hudebních, básnických, sochařských a jiných uměleckých festivalů.

Srdečně Vás zdravíme a zveme na výzkumnickou farmu léčivých genetik konopí do Ospělova na festival Noc básníků 2013.

Rádi nabídneme volné vstupenky i konopnou mast dle receptury Konopné apatyky  královny koloběžky první pro mecenáše, filantropy, radostné investory, pořadatele a aktéry bohulibých akcí, kteří nejpozději během července 2013 zprodukují rozhovory pro dokumentární film s pracovními názvy např. „Cannabistherapy made in Ospelov.eu“ „Konopná apatyka královny koloběžky první“, „Joint pro lavór nanebevzetí“ apod. dle rozhodnutí producenta a režiséra či režisérky.

Jde o filmový dokument o možná opětovné (páté) policejní konfiskaci léčivých genetik konopí a konopné masti dle receptury Konopné apatyky královny koloběžky první na konci léta 2013 v Ospělově.

V dokumentu by nemělo chybět vyjádření souhlasu či nesouhlasu s konfiskací od nejvyššího státního, vrchního, krajského i okresního státního zástupce, policejního prezidenta,  vedoucího prostějovského soudu a dalších, kteří věděli nebo měli vědět od roku 2008 důkazně o právně neúčinných (nenotifikovaných) zákonech a ustanoveních s povahou technického předpisu dle povinnosti směrnice 98/34/ES i z opakovaný rozsudků Nejvyššího soudu ČR do Velkého pátku roku 2008 a měli doloženo na mnoha rozsudcích SDEU důsledky porušení směrnice 98/34/ES!

Tito a další funkcionáři přesto každoročně za vydatného matení veřejnosti medii včetně České televize o údajné nezákonnosti pěstování a zpracování konopí k účelům vědeckovýzkumným - pokusnickým svolovali konfiskace léčivých genetik konopí nejen v Ospělově až do roku 2012.

Tito lidé včetně ministrů a premiéra znali opakovanou žádost investorů, nevládních organizací a mnohdy úpěnlivě prosících spoluobčanů a jejich rodin o spolupráci na výzkumu „Konopí je lék“, stovky žádostí do parlamentu a vládě byly ryze individuální a nad některými žádostmi a prosbami spoluobčanů by se kámen zželel. Nezželeli se však ti, kteří mají příkladně dodržovat zákonnost a mezinárodní závazky a sloužit občanům!

Tito lidé opakovaně zamítali od roku 2009 marně žádanou policejní ochranu výzkumu, přestože se dopouštěli zločinů proti lidskosti dle § 401 trestního zákoníku a enormních právně vymahatelných škod!  

Tito „státní zaměstnanci“ po doložení jednoznačných rozsudků SDEU v roce 2010 ještě v roce 2011 považovali za zákonné zkonfiskovat v Ospělově více než 5 litrů konopné masti určené například na zastavení šířících se dekubitů a zastavení akutní sepse a zajištění neamputace končetin u konkrétních občanů s těžkými formami diabetes (více než 10 tisíc amputací končetin u tzv. diabetické nohy jen v ČR ročně). Naprostá většina občanů se dnes obrací k výzkumu „Konopí je lék“ při onkologickém onemocnění, cukrovce nebo právě kvůli konopné masti.

Tito „funkcionáři“ včetně krajského či prostějovského okresního policejního ředitele a vedoucí prostějovské státní zástupkyně svolovali opětovné konfiskace léčivých genetik Cannabis sativa, sp. Friedrich Nietzsche z výzkumnické farmy v Ospělově s domovními prohlídkami  policejních komand - v Ospělově bylo do konce roku 2012 zkonfiskováno přes 666 kilogramů Cannabis herba a jeho produktů. Hrdinné manévry prostějovské policie probíhaly v Ospělově tradičně v době festivalu poezie, hudby a filmu Noc básníků, který je vždy v poslední pátek v srpnu.

Právní názory těchto funkcionářů včetně vyšetřujících a zasahujících policistů chceme zaznamenat na kameru i jako důkaz k Soudnímu dvoru Evropské unie ve světle rozhodnutí sdělených těmito funkcionáři Evropské komisi a Soudu pro lidská práva, jak je doloženo níže v odkazu.

Sdělujeme mecenášům, filantropům, radostným investorům, pořadatelům a všem vnímavým důležitý námět: Zvažte, zda by Vás více potěšilo investovat Kč, nebo máte raději mast či umění a chcete investovat do Noci básníků 2013 s filmem „Joint pro lavór nanebevzetí“ etc. (zlatý lavor k omývaní diabetických nohou v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově) anebo chcete naopak investovat do vymáhání pohledávky za škody způsobené na mezinárodním výzkumu „Konopí je lék“ a zajištění veřejné omluvy premiéra ČR v České televizi, viz šetření České republiky Evropskou komisí v Kapitole 2, body 3 - 4 na http://evropskakomise.blogspot.cz/