Hanácké konopné pašijové zprávy Bílé soboty 2015

Capitalistic Rene Magritte's shaving industry. Milan Kohout
Magdalena question


Student kterého ročníku umí vyřešit teologickou otázku?


Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá položení předběžné otázky na nevymahatelnost ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu ČR (č.j. 8 Tdo 1231 /2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí?