Západní imigranti
Desítky milionů evropských a severoamerických imigrantů, legálních i ilegálních, zaplavují města i venkov v Asii, Latinské Americe a dokonce i v Africe.
Západní migranti se řítí jako býci a zem se otřásá pod jejich nohama; prchají z Evropy a Severní Ameriky v zástupech. Někde hluboko v sobě nemohou vystát svůj vlastní životní styl, svá vlastní společenství, ale stěží uslyšíte, že by to přiznali. Jsou příliš hrdí a příliš arogantní! Ale jakmile shledají nesčetné oblasti světa za vyhovující jejich osobním potřebám - za bezpečné, atraktivní a levné - prostě se sbalí a vyrazí!
Říká se nám, že pár set tisíc afrických a asijských vyhnanců teď způsobuje po celé Evropě velkou "uprchlickou krizi"! Vlády a sdělovací prostředky šíří paniku, jsou znovu vztyčovány hranice a ozbrojené síly přerušují volný pohyb lidí. Ale počet cizinců, nelegálně vstupujících do Evropy, je nesrovnatelně menší, než počet migrantů ze Západu, kteří zaplavují, často nelegálně, prakticky všechny kouty světa.
Už nelze skrývat žádný "tajný ráj" a žádná země si nemůže zachovávat rozumnou cenovou strukturu. Potenciální evropští, severoameričtí a australští imigranti jsou odhodlaní se obohatit jakýmikoli prostředky na úkor místních obyvatel. Neustále se snaží smlouvat: všude sledují ceny, připraveni se okamžitě a bez rozmýšlení stěhovat, dokud místo nabízí nějaké velké výhodné koupě, má laxní imigrační zákony a slabý právní rámec.
Všechno čiré a nevyužité je kažené. Západní imigranti popadají rozumně oceněné nemovitosti a půdu rychlostí světla. Potom vnutí všem těm "nově zabraným územím" svůj životní styl. Výsledkem je, že se celé kultury hroutí nebo mění k nepoznání.
Celkově jsou západní imigranti arogantní a a svéhlaví; necítí soucit se zeměmi, které zaplavují. Jediné, co je obklopuje, je dost pestré pozadí jejich drahocenných životů. Nejsou schopní ani ochotní "přijmout" místní zvyky, protože jsou zvyklí na fakt, že jejich je "vedoucí kultura" - kultura, jež kontroluje svět.
Přicházejí, žádají a berou si co mohou - často silou. Nejsou-li kontrolovaní, berou si všechno. Potom, když už nezbývá skoro nic, co by šlo vyrabovat, prostě jsou dál. Po nich "tráva neroste"; vše je spálené, v troskách a zkažené. Jako Bali, Phuket, jižní Srí Lanka, velké části Karibiku, Mexiko a východoafrické pobřeží, mám-li jmenovat alespoň pár míst.
***
Kdo představuje větší "hrozbu": nějakých 300 000 "ilegálních" uprchlíků, prchajících ze zemí, destabilizovaných nebo zničených Západem, nebo ony miliony Zápaďáků, kteří každý rok prchají před svým depresivním životním stylem a sobecky se vnucují tolika ekonomicky slabším a proto zranitelnějším částem světa?
Jsem přesvědčený, že odpověď je zřejmá.
Lidé ze zničených zemí jsou často zanecháni bez výběru: mnozí přicházejí ke svým trýznitelům, donuceni okolnostmi přijmout naprosto nesmyslné podmínky, ponížení a zapomnění. Musí neobyčejně tvrdě pracovat. Musí přijmout zaměstnání, o kterých si Zápaďané myslí, že "jsou pro ně příliš dobří", a očekává se, dokonce je jim nařizováno, aby se kulturně "přizpůsobili". Procházejí úděsnými nafilmováváními a rozhovory a téměř všichni se musí ponižovat, jen aby přežili a nakrmili děti. Jen málo z nich má dovoleno zůstat. Ti, kteří zůstanou, silně přispívají k místní ekonomice.
Samozřejmě to je součástí špinavého triku: Západ potřebuje cizince; nemůže přežít bez imigrantů, bez jejich levné pracovní síly. Nikdy by to ale otevřeně nepřiznal. Než je "přijme", musí nejprve ponížit a zlomit i ty, které zoufale potřebuje. To musí ještě více ponížit ty, jejichž národy jsou již o všechno okradeny a imperialistickou zahraniční politikou Západu a firemním terorismem dokonce vrženy do války.
***
Západní migranti se ve většině zemí, jež zaplavují, setkávají s úplně jiným zacházením. Pro začátek, západní imigranti ani nepotřebují ke vstupu do většiny zemí víza. Před několika desítkami let Impérium silou otevřelo téměř všechny "rozvojové státy". Zápaďané mají přednost, a místní režimy je všeobecně prosazují coby "zdroj příjmů".
Jsou to většinou západní nadnárodní společnosti, kdo rozděluje kořist ze zemí Asie, Afriky a Středního východu, ale trocha kořisti vždy končí v kapsách oněch obyčejných evropských a severoamerických občanů, hlavně ve formě důchodových plánů či dalších sociálních dávek. Potom každoročně desítky milinů Zápaďanů, vyzbrojených fondy, jež byly ukradeny "rozvojovému světu", vyrazí na cestu, se snahou, aby jejich peníze dále chodily na místa, kde jejich fondy vlastně vznikly!
Není tajemstvím, že západní migranti využívají chudobu, nízké ceny, a korumpují právní systémy. Jejich příchod zvyšuje cenu bydlení a půdy. Zanechává miliony místních doslova bez domova a místnímu obyvatelstvu zvyšuje ceny potravin a základních služeb. Tak jsou lidé v mnoha zemích okradeni dvakrát: západními firmami, a potom, ještě jednou, západními migranty. Ale zničené země neposílají plavidla pobřežní stráže, aby západní migranty zadržovaly. A k deportacím dochází jen stěží. Vyhnáni jsou jen ti, kteří se odváží systém kritizovat.
***
Viděl jsem celé ostrovy spolykané zaživa západními imigranty. Téměř žádné pobřežní oblasti nejsou ponechány místním na indonéských ostrovech Lombok a Bali. Skandinávské mafie, středoevropské mafie, australské mafie... Krádež dosáhla nepředstavitelných rozměrů. Dokonce i když je nezákonné skupovat půdu, Evropané a Severoameričané se spojují s místními gangy nebo kují plány, jež obsahují manželství s místními ženami. Západní migranti jsou ohromně chytří! Vždycky se najde nějaký způsob, jak obejít zákony a zmáčknout chudé v nejbědnějších zemích planety.
Italské "převzetí" keňského pobřeží… a tamní dětská prostituce.
Thaiské ostrovy jsou úplně pryč. Nezůstala žádná kultura, místním nepatří téměř žádné domy... téměř žádný kousek pobřeží nezůstal nedotčený. Je tu jen jakási všední, ohavná turistická infrastruktura a miliony západních migrantů opékajících se na slunci, s odkrytými břichy, na nohou žabky (Vietnamky), hrnou do sebe pivo, ruku v ruce se svými kulturně vykořeněnými thajskými společnicemi. Co přinesli Thajsku tihle lidé? Svobodu? Prosperitu? Vyšší kulturu? Opravdu! Nebo upřímně, není to pouhá morální korupce a totální kulturní zkáza?
V jihovýchodní Asii žijí doslova miliony - možná dokonce desítky milionů - západních (hlavně evropských) migrantů. Přesná čísla nejsou známá; žádné spolehlivé studie a statistiky neexistují. Mnozí západní imigranti v jihovýchodní Asii jsou vlastně "nelegální". Někteří jsou "pololegální", se svými trvalými "vízovými běhy" (v orig. "visa runs"; vízum udělené na jednodenní cestu do jiné země; existují celosvětově, ale v Thajsku jsou nejobvyklejší; pozn. překl.), falešnými manželstvími a podezřelými investicemi.
Kambodža je jedním z míst, jež přitahují nejzpustlejší západní migranty. Jejich sexuální horečka a "2 dolary za soulož" jsou detailně popisovány v několika barevných knihách.
Setkal jsem se s mnoha "vystěhovalci" a "migranty", když jsem nejprve vyšetřoval a potom pomáhal zavřít jedno z nejproslulejších středisek dětské prostituce na Zemi, takzvaný "Kilometr 11" na okraji Phnompenhu. Tam byly tisíce unesených dívek, mnoho z nich nezletilých, nuceno sloužit převážně evropské klientele. Některé z nich byly unesené a hromadně znásilněné pašeráky cestou, odvlečené sem z celé Kambodže a ze sousedního Vietnamu. Ty dívky žily v zajetí, hlídány zlými bandity. A po celém místě vystavovali svá pivní břicha veselí evropští migranti středního věku, kteří se právě přistěhovali, a říkali mi: "Souložit s nezletilou je levnější než vypít pintu mizerného piva."
Místní dopisovatel Reuters a já jsme dokázali udělat rozhovor s několika čtrnáctiletými děvčaty, z nichž některá viditelně umírala na AIDS. Později, když jsme začali scénu fotografovat z auta, zaútočil na nás zástup mužů s lahvemi od piva v rukou, v šortkách padajících jim ze zadků, připravení zabíjet. Úžasný zisk pro Kambodžu, tihle evropští migranti!
Bojoval jsem vší silou s těmihle záštiplnými německými imigranty v Colonia Dignidad na jihu Chile. Mnoho evropských náboženských fanatiků si tam založilo celý stát uvnitř Chilského státu, úzce spolupracující se Spojenými státy podporovanou Pinochetovou diktaturou. Jednu chvíli tu byl Bormann i další prominentní nacisté. Po usazení v "nové vlasti" začali němečtí imigranti spěšně "pracovat", znásilňovali děti, dělali lékařské pokusy na místních sirotcích a nelítostně mučili odpůrce fašistické diktatury. Neimigrovali samozřejmě jen do Chile; miliony evropských fašistických emigrantů se valily do všech koutů Jižní Ameriky. Nejprominentnější z nich tam byli dopraveni na lodích s péčí zpravodajských služeb USA a Británie.
Zatímco západní propaganda neustále hovoří o nelegálních imigrantech, mířících do USA z Mexika, jen velmi málo se mluví o těch desítkách milionů lidí, kteří nepřetržitě imigrují do Latinské Ameriky z celé Evropy a usazují se v Paraguayi, Brazílii, Argentině, Chile, Venezuele i jinde. Před poslední vlnou latinskoamerických revolucí, konečně zaručujících domorodcům na kontinentu rovnost a respekt, většina evropských imigrantů dokázala vštípit hlubokou rasovou a společenskou segregaci. Na některých místech, jako v Peru a Bolívii, se situace dost podobala jihoafrickému apartheidu. Donedávna evropští imigranti vytlačovali původní obyvatelstvo do zapomnění, když jim ukradli zemi a odstavili jejich kultury na vedlejší kolej. Dělo se tak po celé Latinské Americe a stále se tak děje v mnoha dalších částech světa.
Takže: "Co uděláme s těmi miliony západních imigrantů?" Můžeme si skutečně dovolit, aby byli v našich zemích? Můžeme je ubytovat? Můžeme platit za jejich potřeby, za jejich agresivitu a divoké a násilné vzory kultury a chování? Můžeme jim dovolit, aby si brali všechno od těch, kterým bylo ponecháno jen velmi málo?
***
Podívejte se vlevo i vpravo: celá planeta je plná západních imigrantů. Mají pod kontrolou diamantové doly v Jižní Africe i "chráněné oblasti" v Keni. Drží velké plochy půdy v Asii a prakticky veškerou komerčně ziskovou půdu a průmysl v Latinské Americe.
A přicházejí a přicházejí! Jsou nezastavitelní. Většina z nich má až po krk šedivého života v Evropě a Severní Americe. Mají plno komplexů nadřazenosti, ale ve skutečnosti by udělali cokoli, jen aby unikli své domácí osamělosti, depresi a prázdnotě.
Aby mohli "legálně" zůstat v jihovýchodní Asii, miliony západních mužských imigrantů se žení se služkami, tanečnicemi go-go nebo dokonce se sexuálními pracovnicemi. Potom s nimi ale zacházejí s nevraživostí (protože mnozí z nich ve skutečnosti nevědí, jak jinak se chovat k lidem z jiných kultur). Jsou tu desetitisíce bývalých armádních veteránů USA, žijících ve vesnicích na severu Thajska, v Kambodži, Laosu a Vietnamu. Poté, co bombardováním vrhli jihovýchodní Asii zpět do doby kamenné, "nemohli se vyrovnat" se zacházením, jakého se jim dostalo po návratu domů. A tak imigrovali; vrátili se na půdu, kterou už tak důkladně zničili, otrávili a znásilnili.
Potkal jsem jich hodně, psal jsem o téhle části světa celá léta. Někteří bývalí veteráni-imigranti teď byli zcela zlomení, snažili se půjčit si ode mne peníze a přicházeli s bizardními příběhy a plány. Téměř všichni cítili zášť vůči místním, ale nedokázali se vrátit do vlasti, protože ztratili veškeré kontakty a dovednosti, jež by jim umožnily tam žít. Někteří přetáhli víza a dlužili místním úřadům ohromné sumy na pokutách.
***
Vyslechl jsem nepočítaně zoufalých příběhů. Ale na rozdíl od pronikavých a srdceryvných příběhů vyprávěných migranty ze zemí zničených Západem byly příběhy západních imigrantů hlavně sobecké, soustředěné na touhu zlepšit svůj život nebo uniknout z neutěšených podmínek v zemích, odkud pocházejí. Po většinu času jejich přítomnost nepřinášela zemím, do nichž se dokázali přesunout, nic pozitivního.
Indická spisovatelka Gita Mehta ve své ikonické knize "Karma Cola" už před čtvrtstoletím popsala ony miliony Zápaďanů, kteří zaplavovali subkontinent při pátrání po "poučení", alternativním životním stylu a dalších masově produkovaných západních kulturních a náboženských trendech. Mnozí skončili coby nelegální migranti, hnijící v odloučených náboženských střediscích a bizardních komunitách, a někteří dokonce prodali svůj pas, aby přežili.
***
Svět měl trpělivost - řekl bych přílišnou trpělivost - se západními imigranty! To by mělo skončit, už kvůli brutalitě, dokonce divokosti, již Evropa momentálně projevuje vůči těmto zoufalým mužům, ženám a dětem, snažícím se uniknout ze svých zemí, podobajících se potápějícím se lodím, jež byly torpédované západním imperialismem.
Ale svět naopak Západu nic nedluží! Proto by víza a imigrační politika měly být reciproční, což je přesně přístup některých latinskoamerických zemí.
Prakticky řečeno, v Indonésii a v Thajsku žije víc legálních i nelegálních západních imigrantů než kde jinde v okolí. Pro země jako Chile platí totéž.
Po děsivých staletích, v nichž západní kolonialismus a imperialismus dokázal zmařit miliardy lidských životů ve všech koutech světa, se Evropa stále opovažuje zacházet s jeho zoufalými oběťmi hůř než se zvířaty. V poslední době jsem byl svědkem její zášti vůči uprchlíkům přicházejícím do Řecka, Francie, Německa a České republiky.
A po tom, co jsem viděl, se cítím rozhořčený a zděšený. Už je toho dost! Západ, se svými válkami, destabilizačními kampaněmi, ekonomickým terorem a drancováním planety, i nadále demonstruje, jak nízká a surová je ve skutečnosti jeho kultura. "Uprchlická krize" je jen poslední kapitolou nekonečného neokolonialistického hororového představení.
Zatímco evropské lodě neustále zachycují ubohé čluny, nacpané lidskými troskami, které bojují o život, zatímco evropské armády znovu vztyčují hraniční kontroly, několik latinskoamerických zemí, které jsou teď spravovány pokrokovými vládami, včetně Argentiny a Chile, demonstruje obrovskou morální nadřazenost, solidaritu a internacionalismus, když zvou tisíce syrských a palestinských uprchlíků a starají se o ně, a nadto, zacházejí s nimi s velkou důstojností a laskavostí!
***
V jednom hotelu v brazilském Sao Paulu jsem v noci v baru vyslechl rozhovor mezi hostujícím švýcarským podnikatelem a jeho chilským protějškem:
"Znáš tyhle imigranty, kterým říkáme 'bezpapíráci' (the paperless; zde lidé bez dokladů, ale původně výraz označující úřady nebo osoby, nepoužívající k záznamům nebo informacím papír; pozn. překl.)", lamentoval Švýcar. "Je jich příliš moc...příliš moc! Měli bychom je rovnou házet do moře; měli bychom je topit! V Evropě takovou holotu nepotřebujeme."
O pár dnů dříve mi přítel, ekvádorský vládní úředník usazený v Quitu, vyprávěl příběh:
"Nedávno přicházelo mnoho Evropanů do Ekvádoru i do dalších latinskoamerických zemí, hledali práci, snažili se migrovat. Jejich ekonomiky se hroutí, ale když přijdou sem, nemají žádnou pokoru, jen aroganci. Jednou ke mně přišel Španěl a žádal práci. Požádal jsem ho o životopis. Podíval se na mě úplně rozzuřeně: 'Ale já jsem Španěl!' křičel. 'No a co?' odtušil jsem. 'Ty dni, dny, kdy být bílý Evropan stačilo, abys dostal práci kdekoli v Latinské Americe, jsou pryč, kamaráde!'"
***
Nezápadní svět si jednoduše nemůže dovolit tolerovat každoroční příliv milionů západních imigrantů! Nejprve je napadán Západem, potom je okradený a nakonec se od něj očekává, že bude tolerovat ohromné hordy bezohledných, sebestředných, sarančatům podobných migrantů, kteří se snaží pohltit to málo, co zbylo po západních firmách a vládách.
Měl by být zaveden reciproční vízový režim. Právní rámce by měly být posíleny, aby zabraňovaly korupci a spekulacím s půdou a nemovitostmi. Potenciální západní imigranti by měli být nuceni dokázat, že jejich přítomnost prospěje zemi, v níž se chtějí usadit, že jejich schopnosti jsou skutečně potřebné, právě tak, jako jsou k tomu zavázáni všichni afričtí a asijští imigranti, když se chtějí usadit v Evropě, v Severní Americe nebo v Austrálii.
A ještě jednou: nezapomínejme, že je mnohem víc západních imigrantů, kteří se snaží usadit v cizině, než kolik je lidí z chudých zemí, žádajících o usídlení na Západě.
Imigrační krize? Ano, samozřejmě! Pro Západ ale ne skutečné "krize"! Ti, kteří to nechápou, by si měli prohlédnout čísla!
Mnozí z nás určitě chápou, jak deprimovaní mnozí Zápaďané
doopravdy jsou; jak jsou jejch životy v Evropě a v Severní Americe nepříjemné, šedé a dezorientující. Skutečně chápeme, jak moc chtějí imigrovat do teplejší (v pojmech počasí i lidských vztahů) části světa. A kdyby pokorně přiznali, co cítí, místo aby dávavali najevo aroganci a nadřazenost... kdybychom to všechno měli otevřeně... kdyby stejná pravidla platila pro každého... kdyby byla stejná pro pro ty, kteří chtějí imigrovat do Evropy, USA, Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky... potom jsem si jistý, že aspoň někdo by byl ochotný ukázat sympatie a zvážit přijetí alespoň některých nejzoufalejších migrantů ze Západu.
Ale nemůže být sympatií, není-li spravedlnosti. Zatímco Zápaďané volně imigrují kam se jim zachce, Evropa teď nasazuje své vojenské síly, aby zastrašovala, ponižovala a zastavovala ty okradené a zmučené oběti Impéria!
Andre Vltchek 9. října 2015