Studie enviromentálních vlivů na distribuci těžkých kovů (35) a organických zdraví ohrožujících látek v Cannabis

Santhica
Santhica 23
Santhica 27
Santhica 70
Fédération Nationale des Producteurs
de semences de Chanvre (FNPC)
20, rue Paul Ligneul
Le Mans, F-72000
FRANCE