Spisy pro posouzení mentální úrovně člena i-p-pavlovské mafie organizované zločineské skupiny JUDr. Ivo Istvána z VSZ v Olomouci

VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCI


9. 5. 2016 sp. zn. 1 VZN 702/2013 (státní zástupce Jaroslav Kandráč)
Vyrozumění o postoupení podání KSZ v Brně a KSZ v Ostravě, podavatel: Dušan Dvořák


25. 10 2016 sp. zn. 1 SPR 107/2016 (vrchní státní zástupce Ivo Ištvan)
Kárné řízení krajského státního zástupce Jana Sladkého - založení pro nedostatečné údaje
podavatel: Dušan Dvořák


7. 11. 2016 sp. zn. 1 VZN 281/2016 (státní zástupce Jaroslav Kandráč)
Vyrozumění o postoupení podání KSZ v Brně, podavatel: Cannabis is The Cure


11. 11. 2016 sp. zn. SIN 54/2016-12 (vrchní státní zástupce Ivo Ištvan)
Částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, podavatel: Dušan Dvořák


11. 11. 2016 sp. zn. SIN 54/2016-10 (vrchní státní zástupce Ivo Ištvan)
Poskytnutí informace, podavatel: Dušan Dvořák


11. 11. 2016 2016 sp. zn. SIN 53/2016-8 (vrchní státní zástupce Ivo Ištvan)
Poskytnutí informace, podavatel: Dušan Dvořák


11. 11. 2016 sp. zn. SIN 53/2016-10 (vrchní státní zástupce Ivo Ištvan)
Částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, podavatel: Cannabis is The Cure


14. 11. 2016 sp. zn. SIN 70/2016-13 (státní zástupce František Červinka)
Výzva k doplnění žádosti o informace, podavatel: Cannabis is The Cure


8. 12. 2016 sp. zn. SIN 306/2016 (vrchní státní zástupce Ivo Ištvan)
Vyrozumění, podavatel: Dušan Dvořák


9. 12. 2016 sp. zn. 1 VZN 281/2016 (státní zástupce Jaroslav Kandráč)
Vyrozumění o postoupení podání KSZ v Brně, podavatel: Dušan Dvořák
VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE


26. 5. 2016 sp. zn. 1 VZN 174/2016-6 (státní zástupkyně Michaela Koťátková)
Vyrozumění o postoupení podání MSZ v Brně, podavatel: Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů


6. 12. 2016 sp. zn. 1 VZT 2/2016-80 (státní zástupkyně Zdeňka Šebestíková)
Výzva k doplnění podání, podavatel: Dušan Dvořák
12. 12. 2016 sp. zn. 1 VZT 2/2016- 121 (státní zástupkyně Zdeňka Šebestíková)
Vyrozumění o postoupení podání Vrchnímu soudu v Praze, podavatel: Dušan Dvořák


VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI


10. 11. 2016 sp. zn. S 370/2016 (místopředseda Vrchního soudu v Olomouci Václav Čapka)
Nezjištěno pochybení předsedy Krajského soudu v Brně Milana Bořka, podavatel: Dušan Dvořák


KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ


5. 2. 2016 sp. zn. 1 KZZ 10/2014-137 (státní zástupkyně Milena Hojovcová)
Vyrozumění, podavatel: Dušan Dvořák


8. 2. 2016 sp. zn. 1 KZZ 11/2014-136 (státní zástupkyně Milena Hojovcová)
Vyrozumění, podavatel: Dušan Dvořák


17. 2. 2016 sp. zn. 1 KZT 131/2016-10 (státní zástupkyně Milena Hojovcová)
Potvrzení o přijetí žádosti o přezkoumání postupu OSZ v Prostějově, podavatel: Dušan Dvořák


1. 3. 2016 sp. zn. 1 KZT 131/2016-15 (státní zástupkyně Milena Hojovcová)
Vyrozumění, podavatel: Dušan Dvořák


9. 3. 2016 sp. zn. 1 KZN 1921/2016-8 (státní zástupce Jiří Kadlec)
Výzva k doplnění podání, podavatel: Vladimír Dopita


27. 7. 2016 sp. zn. KZN 1082/2015-34 (státní zástupkyně Milena Hojovcová)
Vyrozumění, podavatel: Dušan Dvořák


12. 9. 2016 sp. zn. SIN 36/2016 (krajský státní zástupce Jan Sladký)
Výzva k doplnění žádosti o informace, podavatel: Dušan Dvořák


21. 11. 2016 sp. zn. 1 KZN 1108/2016-4 (státní zástupkyně Milena Hojovcová)
Potvrzení o přijetí žádosti o přezkoumání postupu OSZ v Prostějově, podavatel: Dušan Dvořák


30. 11. 2016 sp. zn. SIN 46/2016 (krajský státní zástupce Jan Sladký)
Odmítnutí poskytnutí informací, podavatel: Dušan Dvořák
KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OSTRAVĚ


19. 2. 2016 č. j. 2 KZN 3023/2016-10 (státní zástupce Martin Schmidt)
Vyrozumění o výkonu dohledu nad postupem OSZ v Olomouci – podnět k výkonu dohledu není důvodný, podavatel: Dušan Dvořák


13. 4. 2016 č. j. SIN 9/2016-5 (krajská státní zástupkyně Zlatuše Andělová)
Žádost o poskytnutí informace, kdo je odvolací orgán při nevydání informací krajským státním zastupitelstvím, podavatel: Dušan Dvořák


28. 4. 2016 č. j. 9 To 136/2016 (předseda senátu Miroslav Dlouhý)
Zamítnutí stížnosti proti usnesení Okresního soudu v Prostějově, podavatel: Dušan Dvořák


KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ
18. 10. 2016 sp. zn. St 84/2016 (předseda Krajského soudu v Brně Milan Bořek)
Odmítnutý kárný podnět proti soudkyni Ivoně Otrubové a předsedovi soudu Vrtělovi, podavatel: Dušan Dvořák
OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PROSTĚJOVĚ


2. 2. 2016 sp. zn. ZT 397/2015-30 (státní zástupce Ivo Černík)
Zamítnutí stížnosti proti usnesení policejního orgánu, jímž bylo zahájeno trestní stíhání pro dvojnásobný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, podavatel: Dušan Dvořák


24. 2. 2015 sp. zn. ZT 397/2015-54 (státní zástupce Ivo Černík)
Zamítnutí stížnosti proti usnesení policejního orgánu, jímž bylo zahájeno trestní stíhání pro dvojnásobný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, podavatel: Dušan Dvořák


29. 2. 2016 sp. zn. 1 ZT 55//2012-207 (státní zástupkyně Libuše Bartíková)
Vyrozumění o zamítnutí žádosti o obnovu procesu (úroda 2011) OSZ Prostějov, podavatel: Dušan Dvořák


24. 10. 2016 sp. zn. ZT 397/2015-133 (státní zástupce Ivo Černík)
Vyrozumění o podání obžaloby


29. 11. 2016 sp. zn. ZT 316/2016-160 (státní zástupce Ivo Černík)
Vyrozumění k žádosti o přezkoumání postupu policejního orgánu, ve skutečnosti trestního podnětu na st. Zástupce Ivo Černíka, podavatel: Dušan Dvořák


OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCI


24. 6. 2016 č. j. SIN 6/2016-3 (okresní státní zástupce Michael Šoka)
Odmítnutí vydání informace, jaká jiná zákonná norma určuje vzorek konopí k měření na obsah THC, podavatel: Dušan Dvořák


OKRESNÍ SOUD V PROSTĚJOVĚ


12. 10. 2016 č. j. 0Nt 1362/2016-3 (soudkyně Ivona Otrubová)
Příkaz k domovní prohlídce


7. 11. 2016 sp. zn. Si 50/2016 (předseda Okresního soudu v Prostějově Petr Vrtěl)
Odmítnutí poskytnutí informace k žalobě na Hanácký večerník, podavatel: Cannabis is The Cure